Foot and Mouth Disease: Update

Foot and Mouth Disease: Vhembe Outbreak and Surveillance Update

On 7 January 2019, an outbreak of Foot and Mouth Disease (FMD) was confirmed in cattle in the Vhembe district of Limpopo Province.  The outbreak occurred in the high surveillance area of the FMD Free Zone, immediately adjacent to the protection zone.  The outbreak was reported to the World Organisation for Animal Health (OIE) and, as a result, South Africa lost its FMD free zone without vaccination status.

Read more …

PROGRAMME – CATTLE FARMERS’ DAY – 10 APRIL 2019

National Cattle Farmer of the Year
Eustace & Son
Underberg District
Wednesday, 10 April 2019

Download programme HERE…

Updated FMD Report

The Department of Agriculture, Forestry and Fisheries (DAFF) and the DirectorGeneral of Animal Health, Dr Maja, released an updated report on the FMD situation on 15 February 2019.
In the report it is indicated that 22 000 animals have been vaccinated since 14 January 2019. More or less 12 000 of these animals have been vaccinated in the disease management area and all vaccinated animals have been marked to identify them.
A complete standstill of all cloven-hoofed animals in the FMD controlled area is still in force. There is currently no sign that the disease has spread beyond the declared disease management area and the movement of cloven-hoofed animals (including game) and unprocessed animal products are allowed within South Africa on merit.  Read more …

OpgedateerdeFMD Verslag

Die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye en die Direkteur van Dieregesondheid, dr Maja, het op 15 Februarie 2019 ‘n opgedateerde verslag oor die bek-en-klouseer situasie uitgereik.
Daarin word aangedui dat 22 000 diere sedert 14 Januarie 2019 ingeënt is.
Ongeveer 12 000 van dié diere is in die siektebeheerde gebied ingeënt en alle ingeënte diere is gemerk. Die verbod op die beweging van gespletehoefdiere in die siektebeheerde gebied is steeds van krag. Daar is tans geen aanduiding dat bek-enklouseer buite dié gebied versprei het nie en daarom word die beweging van gespletehoefdiere (insluitend wild) en onverwerkte diereprodukte op meriete binne Suid-Afrika toegelaat.
Woluitvoere na China China het alle invoere van onverwerkte wol van Suid-Afrika weens die bek-enklouseer uitbreking opgeskort. China het nog nie ‘n amptelike aanduiding gegee oor die aanvaarding van woluitvoere nie.  Lees meer hieroor …..

Uitvoerbeperkings op huide en velle.

Daar is ‘n probleem met die uitvoer van rou gesoute velle na China – 90 % van Merino velle word na China uitgevoer. China aanvaar geen rou gesoute velle nie.

  • Die probleem – China vereis ‘n Veterinary Health Certificate (VHC) wat bevestig dat die velle se oorsprong van ‘n FMD vry-sone is, dienooreenkomstig wil/kan die staatsveearts nie die
    sertifikaat teken nie.
  • DAFF het ‘n versoek aan China gerig om ‘n sertifikaat te aanvaar wat bevestig dat SA die OIE se aanbevelings volg, naamlik dat die velle vir 28 dae gesout is. China het nog nie hierop
    gereageer nie. Hierdie geld ook vir rou gesoute huide na China.
  • China vereis ook ‘n VHC (FMD vrye-sone) vir die uitvoer van wet blues en splits – DAFF het in die verband ook ‘n versoek aan China gerig.
  • Die bo genoemde probleem bestaan ook ten opsigte van die uitvoere van wet blues en splits na Thailand en Uruguay.
  • Daar is geen beperkings op uitvoere na EU lande of Turkye nie.
  • Dorpervelle word nie beïnvloed deur enige beperkings nie, aangesien dit grootliks na EU lande (gepekel) uitgevoer word.

Joint Update Statement of the Department and between the Red Meat Industry on FMD

Joint Update Statement of the Department and between the Red Meat Industry on the Foot and Mouth Disease Outbreak in Vhembe District delivered Honourable Minister Senzeni Zokwana (MP)
04 February 2019

On the 14th of January 2019, as the Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries, I convened a meeting with the Red Meat Association to engage on better responses on the outbreak of the Food and Mouth Disease (FMD) in Limpopo, Vhembe District.
In this meeting we agreed on a collaborative approach between government and Industry in eliminating the spillage. I must commend the contributions so far from the industry in particular at technical committees’ level. The update we are giving today is a cumulative work of the collective past two weeks.
As a result of the FMD outbreak, South Africa lost its OIE recognised FMD free zone without vaccination status. This has had a devastating effect on trade of cloven hoofed animals and their products from South Africa. While some countries instituted official bans, trade was further disrupted as a result of the inability to certify for any exports where FMD free zone attestation is required.

Read more …..

GESAMENTLIKE MEDIAVERKLARING

GESAMENTLIKE MEDIAVERKLARING : LIMPOPO DIEREGESONDHEIDSFORUM, RPO NASIONAAL EN RPO LIMPOPO (vir onmiddellike vrystelling)

Ter ondersteuning van die staat se pogings om die verloop en gevolge van die voorkoms van bek-en-klouseer (BKS) buite die beheerde gebied van BKS effektief te bestuur en onder beheer te hou, bied die Limpopo Dieregesondheidsforum (LDGF) en die nasionale bedryfsorganisasie vir rooivleisprodusente (RPO en RPO Limpopo), ‘n gesamentlike inligtingsdag aan oor BKS op Woensdag 23 Januarie 2019 om 08:00 (program hierby ingesluit).   Lees meer…

BEK-EN-KLOUSEER SITUASIE

Die bek-en-klouseer uitbreking kom in ‘n tydperk waar die bedryf onder ’n landswye droogte gebuk gaan.  Voer- en mieliepryse het die hoogte ingeskiet en die koopkrag van die verbruiker is onder druk.  Dit is te midde van ‘n kuddeboufase ná die droogte van 2016.  Al dié faktore plaas baie druk op die kontantvloei en finansiële oorlewing van produsente.  Alles verteenwoordig ‘n uitdaging vir die missie van die RPO wat daarop geskoei is om vir die produsent ‘n mededingende en volhoubare rooivleisbedryf te fasiliteer.  Lees meer…