REQUEST FOR THE CONTINUATION OF STATUTORY MEASURES

REQUEST FOR THE CONTINUATION OF STATUTORY MEASURES IN THE SOUTH AFRICAN RED MEAT INDUSTRY (STATUTORY LEVIES, REGISTRATION AND SUBMISSION OF RECORDS & RETURNS)

Download the document HERE …

GOEIE NUUS van die hoogste prys ooit vir ‘n Bonsmara bul

Vandag is daar ‘n rekord prys betaal vir ‘n Bonsmara bul van UP George Bonsmaras, tydens hulle produksieveiling  in KZN.

Die bul genaamd LAR14-173 is verkoop aan ‘n konsortium boere van die Vrystaat en Bosveld, vir ‘n fenomenale R 1 800 000.

Een van die konsortium-boere, mnr. Paul Marè het gesê daar sal eers saad getap word van die bul, waarna hy in die veld by die skoner geslag kan kuier. 

Dit is die hoogste prys wat nog ooit vir ‘n Bonsmara bul betaal is!

MODUS OPERANDI OF THE PERPETRATOR CHANGES FREQUENTLY

The National Stock Theft Prevention Forum (NSTPF) has been involved in many meetings and crime prevention groups all over the country and it is obvious that the modus operandi of the livestock perpetrators are challenging, especially in Gauteng.

Previously the NSTPF warned against various aspects of livestock theft and the involvement of the livestock owner to be a guardian to the livestock.  Current evidence indicate that the results of the involvement of the livestock owner created a challenge for the livestock perpetrator. Livestock owners are more aware and count their animals regularly, when animals are stolen the livestock owners rush to abattoirs and auctions all over the country. The result of the activities of the livestock owners are that more and more brutal slaughtering of animals occur on a daily basis.

Read more …

MODUS OPERANDI VAN DIE OORTREDER VERANDER DIKWELS

Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum is by baie vergaderings en misdaadvoorkomingsgroepe oor die hele land betrokke en dit is duidelik dat die modus operandi van oortreders ‘n groot uitdaging is, veral in Gauteng.

Die Forum het reeds by vorige geleenthede teen verskeie aspekte van veediefstal gewaarsku, sowel as die betrokkenheid van die vee-eienaar om sy lewendehawe te beskerm. Die jongste bewyse toon dat vee-eienaars meer waaksaam is en hul diere gereeld tel. Hulle haas hulle ook na veilings en abattoirs wanneer hul vee gesteel is. Dit bemoeilik sake vir veediewe en die gevolg daarvan is dat meer en meer brutale slagtings van diere op ‘n daaglikse basis plaasvind.

Lees meer …

Magnitude of Livestock Theft in Kwa Sani and Factors That Could Influence It

Stock theft in KwaZulu-Natal is a major problem that is hampering the prosperity of farmers in the province. The Kwa Sani area was one of the ‘hotspot’ areas and for this reason a study was conducted in this area to acquire information about stock theft, and analyse data gathered in the Kwa Sani Local Municipality, regarding the factors that could contribute towards and curtails stock theft. A non-probability and biased sample was chosen, that constituted farmers in Kwa Sani. The research was done by gathering information through questionnaires. A total of 196 questionnaires was received back. The research confirmed that the following factors are influencing stock theft. The stock theft declined in the last 5 years but there was a slight increase in 2015. In 71.5% of the time, the animals were stolen during the night with the majority early in the evening at full moon. Livestock theft mostly took place over weekends on Sundays followed by Saturday and Friday. Farmers indicated that stock theft tended to happen during the winter months and over December.

Read more …

LISTERIOSIS OUTBREAK IN SOUTH AFRICA

The Red Meat Industry Forum (RMIF) represents the entire red meat value chain from the Primary Producer through to the Consumer and records its concern that lives have been lost as a result of the outbreak of Listeriosis. The RMIF has also noted with concern the media statement released by the Department of Health and the National Institute of Communicable Diseases (NICD) on 4 March 2018 which essentially concluded that the present outbreak was traced to a food production facility in Polokwane whilst raising further concerns about a facility in Germiston.

Read more…

RPO concerned about Listeria

The national Red Meat Producers’ Organisation (RPO) shares the consumer’s concern about Listeria and the source thereof identified by the Department of Health.

The RPO is satisfied that the total red meat industry follows a very responsible approach as far as the safety of red meat and red meat products is concerned. The independent meat inspection services contribute considerably towards the prevention of diseases like Listeria. Self-regulation is an important aspect of any agricultural commodity and the red meat industry is known for its good self-regulation practices and the fact that it does not only rely on Government to render necessary services.

Read more…

RPO is bekommerd oor Listeria

Die nasionale Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) deel die verbruiker se kommer oor die uitbreking van Listeriose, waarvan die bron pas deur die Departement van Gesondheid geïdentifiseer is.

Die RPO is tevrede dat die totale rooivleisbedryf ‘n baie verantwoordelike benadering volg sover dit die veiligheid van rooivleis en –produkte betref. Die onafhanklike vleisinspeksiedienste lewer veral ‘n groot bydrae tot die voorkoming van siektes soos Listeria. Selfregulering is ‘n baie belangrike aspek van enige landboubedryf en die rooivleisbedryf is daarvoor bekend dat hy selfregulering toepas en nie net op die Staat steun om noodsaaklike dienste te lewer nie.
Lees meer …