Persverklaring: 2 Oktober 2013

Eastern Cape Prevention of Stock Theft Forum

Chairperson:  Dr. P.W. Prinsloo                       prinsloo.langside@gmail.com

Secretary:  Lynette van der Walt                                     nwgaec@daff.gov.za

049 8026734                                                                           Private Bag X529

086 6012179 F                                                                       Middelburg, 5900

__________________________________________________________________

3 Oktober 2013

Persverklaring: 2 Oktober 2013

 Tydens die derde en laaste vergadering van die Ooskaap Voorkoming van Veediefstal Forum te Middelburg is die volgende sake as belangrik uitgelig.

  1. Vee Identifikasie Wet 6 van 2002 word steeds nie na behore toegepas deur vee eienaars nie. Gesteelde vee wat deur SAPS opgespoor word kan nie na behore ge-identifiseer word nie. SAPS is gevra om oortreders onmiddelik te vervolg.  Die behoefte om die die betrokke wetgewing te hersien is uitgespreek aangesien daar te veel grysareas in die huidige wet is. Kommersiële-  en Opkomende boere maak hulle skuldig aan nie-nakoming van die regulasies van hierdie wet. Die onvoldoende merk van diere maak die bewyslas na diefstal baie moeilik. Die Huis van Tradisionele Leiers gaan versoek word om hulle volgelinge op te lei ten opsigte van die behoorlike merk van diere.  Die Direktoraat van Dieregesondheid sal hulle hiermee behulpsaam wees.
  1. Swak grensheinings langs nasionale paaie veroorsaak dat rondloperdiere die oorsaak is van ongelukke, veral in die huidige droogte toestande.
  1. Daar is tans 23 Veediefstaleenhede in die Ooskaap. Die 24ste eenheid word binnekort in Alice ge-open en sal Grahamstad, Fort Beaufort en ‘n gedeelte van Queenstown bedien. ‘n Beroep op interprovinsiale samewerking tussen verskillende Veediefstaleenhede is gedoen aangesien sommige sake oor ‘n wye gebied voorkom.  Veediefstaleenhede is ook geluk gewens met hulle optrede rakende SAPS lede wat betrokke is by veediefstal.  Sodanige saak dien tans in Maclear voor die hof.
  1. Oorgrens veediefstalsake tussen Suid-Afrika en Lesotho het dramaties afgeneem in die Matatiele/Maluti omgewing. Die betrokkenheid van SANDF (Weermag) dra ook by tot die vermindering van diefstal in genoemde gebied.  ‘n Versoek om blokkasie van kleiner, onbemande grensoorgange gaan gerig word aan die Nasionale Minister van Grondhervorming, Minister Gugile Nkwinti.
  1. Kommer is uitgespreek rondom die swak samewerking van plaaslike regerings insake implementering van munisipale skutte. In kommunale gebiede word die Skutwet verkeerdelik toegepas deur tradisionele leiers.
  1. SAPS is baie bekommerde oor die voorkoms van herhaalde oortredings van veediewe. Die opgelegde boetes is te lig en oortreders kwalifiseer steeds te vinnig en maklik vir parool.
  1. ‘n Versoek word gedoen op verhurings maatskappye van sleepwaens om deeglik rekord te hou van huurders aangesien dit ‘n meganisme geraak het om gesteelde vee te vervoer.
  1. Veespekulante verskaf in sommige gevalle ‘n mark vir gesteelde vee. ‘n Waarskuwing word aan hulle gerig om nie onbehoorlik gemerkte vee aan te koop nie.  Nuutgebrande vee in besit van ‘n spekulant sal as verdag bekou word en gekonfiskeer word.  ‘n Versoek gaan aan SAFLA (South African Federation of Livestock Agents) gerig word om alle spekulante behoorlik te registreer en te sertifiseer.
  1. SALGA (South African Local Government Authority) gaan gevra word om die instelling en toepassing van Bywette rakende rondloperhonde te implementeer en toe te pas.
  1. Volgens die Nasionale Statistieke van SAPS wat twee weke gelede vrygestel is, is daar ‘n afname van 7.3% in veediefstalsake oor die afgelope 4 jaar. Oor die laaste nege jaar was daar ‘n afname van 35.7%. In die Ooskaap het die hoeveelheid geaffekteerde mense/100 000 populasie egter met 0.9% toegeneem gedurende die laaste jaar tot 108.7.  Die provinsie waar die meeste mense tans geaffekteer word deur veediefstal is die Vrystaat met 167.9/100 000 mense.

Pas julle vee op gedurende die komende feesseisoen!

Groete.

Dr. Pieter W. Prinsloo

Voorsitter Voorkoming van Veediefstal Forum Ooskaap

 

 

DAFF appoints a developmental strategist as Director General

12 August 2013

 DAFF appoints a developmental strategist as Director General

At a media briefing held today in Pretoria Cabinet announced the appointment of Professor Edith Vries as the new Director-General for the Department of Agriculture, Forestry and Fisheries. Professor Vries brings to the position a wide range of skills and experience and is best placed to steer the department in the best interests of all three functions.

Professor Vries also brings a significant track record of high performance executive level leadership in the public and private sectors, which includes international research experience in development. She carries the expertise to further strengthen the organisation from being a regulatory department into a developmental hub for the sectors.

Since October 2006 Professor Vries has held the position of executive head in the CEO’s office at the Independent Development Trust (IDT), as well various other executive positions in the same organisation. In this position Professor Vries was a development specialist responsible for positioning the IDT as an opinion maker in the development sector and as an instrument for innovation in sustainable development and poverty eradication.

The IDT is a development agency which was established as a redistributive mechanism and is mandated to support government in the eradication of poverty.

Professor Vries was formerly a senior official in government at the Department of Welfare (now the Department of Social Development) and has extensive experience in the public sector specialising in transformation and change management. She understands the operations of the department and is a seasoned manager and leader with executive presence, which will be used to drive the department towards achieving its mandate. Her wealth of experience, expertise and qualifications attest to her ability to take the sector to new heights.

Professor Vries previously worked at the following institutions and government departments: SHAWCO; private practice; University of Bristol, UK; Harvard University, USA; University of the Western Cape, Associate Professor; Senior Official at the national Department of Welfare; and MTA Consulting.

She currently serves as a board member at the Medical Research Council (MRC).

We wish her all the best in this challenging position and the department has indicated its intention to support her fully.

-Ends-

For media enquiries please contact:

Ms Tsotso Sehoole

Acting DDG: Stakeholder Relations, Communication & Legal Services

Tel: 012319 6196

Cell: 083 265 8728

Email: SehoolePT@daff.gov.za

 

A meat free diet can ensure future food security

Astrid Jankielsohn – Senior researcher at Agricultural Research Council

The greatest challenge in agriculture today is to ensure food security for a growing human population. It is estimated that with the current growth rate of 2% a year the human population in South Africa will reach 82 million by 2035 (Agriculture: Facts and Trends South Africa. 2013. WWF-SA). The production of food will have to more than double to feed this population adequately. Drastic changes are needed, firstly in our eating habits and secondly in the type and production of food, to be able to manage these challenges successfully. We will have to determine which farming practices will deliver the greatest production with the least impact on natural resources and move to integrated systems where biological cycles are combined with the effective use of external inputs to increase yield through improved crop cultivars.

If we look at basic ecological principles we can already get a good idea of which systems will be most efficient and sustainable. Primary producers (plants) comprise the first trophic level, followed by primary consumers (herbivores) and secondary consumers (carnivores) on the highest trophic level. Energy is lost from one trophic level to the next and only 10% of the energy used in one level is available for the next level. For any system to remain ecologically viable the biomass of organisms will have to decrease from one level to the next since less energy is available when moving up to higher trophic levels and there are therefore fewer herbivores than plants and fewer carnivores than herbivores in a system. If we consider the numbers of the total human population it makes no ecological sense for humans to occupy the highest trophic level.

The use of animal products (milk, cheese and eggs) and meat (chickens, pigs and cattle) as food source is a less effective use of South Africa’s grain compared to direct human consumption. 4.5 Million tons, approximately half of South Africa’s maize is used for animal feed (The Maize Trust. 2013. Prospectus on the South African Maize industry). We can only look at the cattle industry to see how unsustainable meat production really is. Currently 75% of cattle in South Africa spend a third of their lives in feedlots where they are fed grains produced on scarce arable land. Many litres of water and other limited natural resources are lost in this process. To produce 1kg of meat 2.7kg maize is needed. The water efficiency of maize is 1.6 kg/m, 0.63kg/mwater is used to produce 1kg of maize and to produce 2.7kg maize 1.69 kg/m(1 690l) water is therefore needed. The total drinking water for a kg feedlot meat is 26.75l. A total of 1 716.75l water is therefore used to produce 1kg of grain fed beef (SA feedlots and Crop Water Productivity for maize data reported by FAO). Feedlots also put a lot of pressure on South Africa’s maize production. Maize is the staple diet of the majority of the South African population and an affordable source of energy and protein. According to the World Health Organization an intake of 56g protein is sufficient for a 75kg man. The recommendation is that our daily energy intake should contain 10% protein for our daily requirement. Legumes (beans, peas and lentils) contain 27% protein, nuts 13% and grain 12%. The protein in alternative plant food sources is therefore sufficient for a human’s daily requirements. A great deal of energy and water is lost in the process of converting plant protein to animal protein while the direct use of plant protein is sufficient for humans. To be able to produce sustainable food for a growing population in future we will have to take these facts into account and adapt to alternative farming systems to ensure food security in future.

…………………….

Dear Astrid

The greatest challenge today is to ensure that we dedicate enough resources (education) to drastically reduce the growth in the human population. Human population growth is the pivotal problem.

If this can’t be done, nothing that we do will be sustainable even if all of us eat just plants.

But let me correct the central assumption in your statement: “Currently 75% of cattle in South Africa spend a third of their lives in feedlots where they are fed grains produced on scarce arable land”.

This assumption is totally incorrectwhich then question the value of any other “facts” provided in the rest of the statement.

The feedlot industry feed on average 1 400 000 calves (7 months and older) per year for an average of 100 days. That is just over 10% of the cattle population and not 75% as stated by you.

The other 90% of the cattle are grazing on the natural grass fields which grow due to natural rainfall – these ruminants consume grass (high fiber) that can only be digested through the microbial action in the large stomach (rumen) of these ruminants. Humans can’t eat or digest these plants (grass).

Most of these grasslands (majority of the surface area of South Africa) can’t be used for any other crop production. Ruminant animals are needed to utilize and maintain the growth and vitality of these vast carbon fixing grasslands. Our role as scientist is to support livestock producers to do it as effectively as possible.

Secondly the calves in South African feedlots are not fed with maize meal that can be used for humans – they are fed with the byproducts of the milling industry(mainly hominy chop – the maize husk). These byproducts can’t be used by humans because again it is high fiber material that can only be digested through the microbial action in the large stomach of ruminant animals.

So if you consider the role of the ruminant livestock industry (cattle, sheep, goats and game), it serves the South African population well by producing nutritional products with a high biological value by utilizing plant material that can’t be used for human food and in the process maintaining the vitality of vast carbon fixing grasslands in South Africa.

 

The bottom line is: We must not be compelled to over extend the resources of the earth to meet the demand of a growing population, we need to decrease the human population growth to match the resources that can be provided by the earth in a sustainable way.

DrDanieOdendaal

The status and future role of the livestock sector in a sustainable context

Page 1 of 2
Media Release
For immediate release 10 June 2013
The status and future role of the livestock sector in a sustainable context
The socio-economic contribution and growth of the livestock sector is satisfactory, in fact increasing as a proportion of total agriculture; and it is not over-compromising resources and the environment. This was found in a comprehensive study on the status and impact of livestock production in South Africa under the supervision of Dr Heinz Meissner.
Livestock agriculture in South Africa has become more and more in the public eye, more often due to negative perceptions. Concerned citizens frequently raise questions about the impact of livestock production on popularly debated issues such as animal welfare, loss of natural systems and biodiversity, overuse of water in a water-scarce country, zoonosis, impact of livestock products on human health, and more recently the contribution to greenhouse gasses. In these debates little if any recognition is given to the positives, sometimes due to ignorance, but more often because of effective lobbying by anti-livestock activists, who in extreme cases have called for reduced livestock numbers and to stop consumption of livestock foods. Such drastic interventions will have major impacts on the provision of food and clothing, on employment and socio-economic development, and on GDP and the economic viability of non-metropolitan towns and associated communities. This scenario is not unique to South-Africa; it is a global phenomenon.
The research conducted under the supervision of Dr Meissner is presented in a document which provides a thorough scientific overview of the status and worth of the livestock sector. It also provides facts and figures to refute these wrong assumptions and perceptions, and to define the challenges which need to be addressed by government, commodity structures, research and development institutions, and farmers to take the sector forward in a sustainable way.
In summary, it is shown that, contrary to general belief, consumption of livestock foods resembles that of low-income countries, which provides scope for increasing production. There is also scope to increase competitiveness and production efficiency to the benefit of profitability and socio-economic development. This can be achieved without negative impacts to the environment and the carbon and water footprint. In the commercial livestock category some 20% reduction in carbon and water footprint can be achieved with minor, yet dedicated adjustments in management. In the emerging/communal livestock category accelerated commercialisation is necessary requiring a mind shift by government and communal structures if the objectives are to be attained.
What lies ahead to ensure sustainability?
Challenges will have to be addressed by the industry as a collective and commodity organisations for specific issues.
A major challenge is competitiveness, which is low because of inefficiency and very little export. By addressing inefficiency the opportunity for export will arise, provided attitudes change and structures are put in place. Addressing inefficiency is a matter of technology development, technology transfer and mostly communication and dedication. Also, by addressing inefficiency the carbon and water footprint per unit product is reduced. Commodity and farmer support bodies should take the lead.
Assuring enabling environments for the livestock industries to operate in the global village, is the
Page 2 of 2
responsibility of governments. In South Africa this responsibility, although recognized in the DAFF Livestock and Development Strategy, has largely not being implemented because of political issues, other government priorities, a lack of suitably trained officials, vacancies not being filled, lack of support to research and development as well as extension services, and various other reasons. The lack of initiatives and actions to fast track commercialization of emerging farmers and to make inroads into the poverty problem in rural areas is a major concern. Calculations and case studies clearly show that people can be freed from the devastating spiral of poverty if rural agriculture can be commercialised, supporting in the wider context resource influx and export initiation. Being primarily livestock owners, the initiative to relieve poverty must be livestock based.
To be more effective, government (local, provincial, national), livestock industries as a collective and commodity organisations will have to share the responsibility to enable the services required to effect a viable enabling environment. Government will have to show a clear and strong commitment in this regard. In addition, it may require a paradigm shift by livestock industries, because it may require working together and new responsibilities which they are not used to. Such services may include border and fence control, laboratory and testing services, performance schemes, R & D, technology transfer and training, and taking a larger share than currently in assisting emerging and new farmers to become fully-fledged commercial farmers.
ISSUED FOR AND ON BEHALF OF THE RED MEAT INDUSTRY
Red Meat Industry Forum
Fax: +27 12 348 2280
www.redmeatsa.co.za
Red Meat Industry Forum | P O Box 36802 Menlo Park 0081

EVALUASIE VAN DIE ARTIKEL

“A high incidence of species substitution and mislabelling detected in meat products sold in
South Africa” deur Cawthorn et al. in Food Control 2013, Vol. 32, 440 – 449
Van die berigte in die pers oor die navorsingsresultate van genoemde artikel is feitelik nie
korrek nie. Minstens een Sondagkoerant (Rapport) het berig vleis van waterbuffels is naas
dié van donkies en bokke aanwesig in 68% van die vleisprodukte wat getoets is. Die regte
feite is 68% van die vleisprodukte wat getoets is het species bevat wat nie op die etiket
aangedui is nie, met soja en gluten (>28%), vark (37%) en hoender (23%) wat die meeste
voorgekom het sonder dat die produkte so ge-etiketeer is. Die korrekte feite is: waterbuffel
het in 1 uit 20 hamburgers patties (5%), 2 uit 41 maalvleis monsters (5%) en 1 uit 30
worsmonsters (3%) voorgekom, wat getoets is. Donkie het net in 1 uit 30 worsmonsters
(3%) voorgekom. Dit beteken waterbuffel het in minder as 3% en donkie in minder as 1%
van die vleisprodukte wat getoets is voorgekom. Dit is erg genoeg. Die skuldiges behoort
bekend gemaak en vervolg te word want hulle bring die hele vleisbedryf in diskrediet.
Dit is ook belangrik om daarop te let dat DNA gebruik is vir identifikasie en dus kon baie
klein hoeveelhede van ‘n specie opgetel word. Dit was dus ook nie moontlik om te bepaal of
die kontaminasie deur doelbewuste vermenging was of weens apparaat en toerusting wat
nie behoorlik skoongemaak word na een specie hanteer is nie. Indien die worsmonsters met
die derm ontleet is, gaan daar uiteraard vark DNA teenwoordig wees as varkderms vir die
maak van die wors gebruik is.
Sekere van die aannameas is ook op beperkte getalle gebaseer. So is daar byvoorbeeld
slegs een monster van bees weenseworsies, varkwors, Springbok biltong en Frankfurters
ontleed. Net so is slegs twee monsters van bees droëwors, beesbrood (beef loaf) en Koedoe
biltong ontleed.
Neem ook kennis dat geen perde DNA gevind is in die 139 monsters wat ontleed is nie.
‘n Deel van die oplossing lê waarskynlik in die opvoeding van slagters. Omdat DNA gebruik
is vir identifikasie kan baie klein hoeveelhede van ‘n specie opgetel word. Dit was dus nie
moontlik om te bepaal of die kontaminasie deur doelbewuste vermenging was of weens
apparaat en toerusting wat nie behoorlik skoongemaak word nie. Dit is egter ook belangrik
dat almal in die waardeketting, insluitende die verbruiker, kennis neem van die wet op
korrekte ettiketering.