GESAMENTLIKE MEDIAVERKLARING : LIMPOPO DIEREGESONDHEIDSFORUM, RPO NASIONAAL EN RPO LIMPOPO (vir onmiddellike vrystelling)

Ter ondersteuning van die staat se pogings om die verloop en gevolge van die voorkoms van bek-en-klouseer (BKS) buite die beheerde gebied van BKS effektief te bestuur en onder beheer te hou, bied die Limpopo Dieregesondheidsforum (LDGF) en die nasionale bedryfsorganisasie vir rooivleisprodusente (RPO en RPO Limpopo), ‘n gesamentlike inligtingsdag aan oor BKS op Woensdag 23 Januarie 2019 om 08:00 (program hierby ingesluit).   Lees meer…

Die bek-en-klouseer uitbreking kom in ‘n tydperk waar die bedryf onder ’n landswye droogte gebuk gaan.  Voer- en mieliepryse het die hoogte ingeskiet en die koopkrag van die verbruiker is onder druk.  Dit is te midde van ‘n kuddeboufase ná die droogte van 2016.  Al dié faktore plaas baie druk op die kontantvloei en finansiële oorlewing van produsente.  Alles verteenwoordig ‘n uitdaging vir die missie van die RPO wat daarop geskoei is om vir die produsent ‘n mededingende en volhoubare rooivleisbedryf te fasiliteer.  Lees meer…

The FMD outbreak comes at a time when the industry is suffering from a country-wide drought.  Feed and maize prices have escalated and the consumer’s purchasing power is under pressure.  This is in the midst of a herd rebuilding phase after the 2016 drought. All these factors put the producers’ cash flow and financial survival under pressure. All these factors represent a challenge to the mission of the RPO which is based on the facilitation of a competitive and sustainable red meat environment for the producer.  Read more …

JOINT STATEMENT BETWEEN THE MINISTER AND THE RED MEAT INDUSTRY AFTER A MEETING IN PRETORIA ON FOOT AND MOUTH DISEASE OUTBREAK

On the 07th of January 2019 the Department declared officially that a spillage of foot and mouth disease (FMD) has occurred in Vhembe district, in Limpopo. This was confirmed after cases were reported to our State Vets who therefore conducted tests to cattle in the area. The positive location is just outside the FMD Control Zone, and more specifically, in the high surveillance area of the FMD Free Zone.  Read more …

Meegaande vind asb die volgende inligting rakende die nuutste uitbreking van Bek-en-Klouseer :

  1. Nuusvrystelling van die LAHF en DAFF
  2. Nuusvrystellings van die RPO (Afrikaans)  (English)
  3. Skrywes ontvang van Namibië rakende die verbod op die invoer van rooivleis van SA
  4. Kaarte waar die siekte uitgebreek het Map 1, Map 2, Map 3, Map 4.

REQUEST FOR THE CONTINUATION OF STATUTORY MEASURES IN THE SOUTH AFRICAN RED MEAT INDUSTRY (STATUTORY LEVIES, REGISTRATION AND SUBMISSION OF RECORDS & RETURNS)

Download the document HERE …

Vandag is daar ‘n rekord prys betaal vir ‘n Bonsmara bul van UP George Bonsmaras, tydens hulle produksieveiling  in KZN.

Die bul genaamd LAR14-173 is verkoop aan ‘n konsortium boere van die Vrystaat en Bosveld, vir ‘n fenomenale R 1 800 000.

Een van die konsortium-boere, mnr. Paul Marè het gesê daar sal eers saad getap word van die bul, waarna hy in die veld by die skoner geslag kan kuier. 

Dit is die hoogste prys wat nog ooit vir ‘n Bonsmara bul betaal is!