The National Stock Theft Prevention Forum (NSTPF) has been involved in many meetings and crime prevention groups all over the country and it is obvious that the modus operandi of the livestock perpetrators are challenging, especially in Gauteng.

Previously the NSTPF warned against various aspects of livestock theft and the involvement of the livestock owner to be a guardian to the livestock.  Current evidence indicate that the results of the involvement of the livestock owner created a challenge for the livestock perpetrator. Livestock owners are more aware and count their animals regularly, when animals are stolen the livestock owners rush to abattoirs and auctions all over the country. The result of the activities of the livestock owners are that more and more brutal slaughtering of animals occur on a daily basis.

Read more …

Die Nasionale Veediefstal Voorkomingsforum is by baie vergaderings en misdaadvoorkomingsgroepe oor die hele land betrokke en dit is duidelik dat die modus operandi van oortreders ‘n groot uitdaging is, veral in Gauteng.

Die Forum het reeds by vorige geleenthede teen verskeie aspekte van veediefstal gewaarsku, sowel as die betrokkenheid van die vee-eienaar om sy lewendehawe te beskerm. Die jongste bewyse toon dat vee-eienaars meer waaksaam is en hul diere gereeld tel. Hulle haas hulle ook na veilings en abattoirs wanneer hul vee gesteel is. Dit bemoeilik sake vir veediewe en die gevolg daarvan is dat meer en meer brutale slagtings van diere op ‘n daaglikse basis plaasvind.

Lees meer …

Stock theft in KwaZulu-Natal is a major problem that is hampering the prosperity of farmers in the province. The Kwa Sani area was one of the ‘hotspot’ areas and for this reason a study was conducted in this area to acquire information about stock theft, and analyse data gathered in the Kwa Sani Local Municipality, regarding the factors that could contribute towards and curtails stock theft. A non-probability and biased sample was chosen, that constituted farmers in Kwa Sani. The research was done by gathering information through questionnaires. A total of 196 questionnaires was received back. The research confirmed that the following factors are influencing stock theft. The stock theft declined in the last 5 years but there was a slight increase in 2015. In 71.5% of the time, the animals were stolen during the night with the majority early in the evening at full moon. Livestock theft mostly took place over weekends on Sundays followed by Saturday and Friday. Farmers indicated that stock theft tended to happen during the winter months and over December.

Read more …

The Red Meat Industry Forum (RMIF) represents the entire red meat value chain from the Primary Producer through to the Consumer and records its concern that lives have been lost as a result of the outbreak of Listeriosis. The RMIF has also noted with concern the media statement released by the Department of Health and the National Institute of Communicable Diseases (NICD) on 4 March 2018 which essentially concluded that the present outbreak was traced to a food production facility in Polokwane whilst raising further concerns about a facility in Germiston.

Read more…

The national Red Meat Producers’ Organisation (RPO) shares the consumer’s concern about Listeria and the source thereof identified by the Department of Health.

The RPO is satisfied that the total red meat industry follows a very responsible approach as far as the safety of red meat and red meat products is concerned. The independent meat inspection services contribute considerably towards the prevention of diseases like Listeria. Self-regulation is an important aspect of any agricultural commodity and the red meat industry is known for its good self-regulation practices and the fact that it does not only rely on Government to render necessary services.

Read more…

Die nasionale Rooivleisprodusente-organisasie (RPO) deel die verbruiker se kommer oor die uitbreking van Listeriose, waarvan die bron pas deur die Departement van Gesondheid geïdentifiseer is.

Die RPO is tevrede dat die totale rooivleisbedryf ‘n baie verantwoordelike benadering volg sover dit die veiligheid van rooivleis en –produkte betref. Die onafhanklike vleisinspeksiedienste lewer veral ‘n groot bydrae tot die voorkoming van siektes soos Listeria. Selfregulering is ‘n baie belangrike aspek van enige landboubedryf en die rooivleisbedryf is daarvoor bekend dat hy selfregulering toepas en nie net op die Staat steun om noodsaaklike dienste te lewer nie.
Lees meer …

RPO POSITIONS TO REPRESENT THE FARMER’S INTEREST IN A SUSTAINABLE RED MEAT INDUSTRY TO PROMOTE FOOD SECURITY IN SOUTH AFRICA

The sustainability of the red meat industry in South Africa is under threat if proper support in terms of animal health on the farm is not achieved.

In addition to volatile market conditions and the importance of steady market channels, animal health is one of the critical drivers for South African livestock farmers to continue to deliver quality red meat to the market,” said Mr. Koos van der Ryst, national Chairman of the Red Meat Producers’ Organisation (RPO).

Dedicated focus must also be given to empower entrants to the red meat industry with the necessary training and support to ensure sustainable and competitive production in order to grow the availability of high quality products.

Read more …

 

RPO POSISIONEER OM DIE BELANG VAN DIE PRODUSENT TE VERTEENWOORDIG IN ‘N VOLHOUBARE ROOIVLEISBEDRYF OM VOEDSELSEKURITEIT IN SUID-AFRIKA TE BEVORDER

Die volhoubaarheid van die rooivleisbedryf in Suid-Afrika word bedreig as die regte ondersteuning met dieregesondheid op die plaas nie bewerkstellig word nie.

Benewens wisselvallige marktoestande en die belangrikheid van bestendige markkanale, is dieregesondheid een van die kritiese drywers vir Suid-Afrikaanse veeboere om voort te gaan om kwaliteit rooivleis aan die mark te lewer,” sê mnr Koos van der Ryst, nasionale Voorsitter van die Rooivleisprodusente-organisasie (RPO).

Toegewyde fokus moet ook geplaas word om toetreders tot die rooivleisbedryf te bemagtig met die nodige opleiding en ondersteuning om produksie volhoubaar en mededingend te maak, ten einde beskikbaarheid van ‘n hoë-gehalte produk te verhoog.

Lees meer ….