Photo Gallery

  • Vrystaat Roadshow 2016

  • Bathopele Opleiding 2016

  • NAMPO 2016

  • LIMRPO Kongres 2016/07/26

  • Afskeid van Mnr Hans van der Merwe

  • Oorhandiging van die Voermol borgskap

  • Limpopo Kongres 28 Julie 2015

  • Oos Kaap kies nuwe Bestuur

Die Oos-Kaap Rooivleis Produsente Organisasie het tydens hul Algemene Jaarvergadering van 20 Mei 2015  nuwe bestuur verkies.  Dr Pieter Prinsloo was nie herverkiesbaar nie, aangesien hy tot Vise-Voorsitter Nasionaal verkies is. Dit was dus die laaste OKRPO vergadering waar dr Prinsloo die vergadering as Voorsitter gelei het. Die volgende persone is verkies op die bestuur:

  • 25ste Nasionale RPO Kongres

  • RPO Oos Kaap Kongres 20 Maart 2013

RPO Vrystaat